ترکیه اظهارات دادستان کل عربستان را ناکافی دانست

وزیر امور خارجه ترکیه: باید آمران و عاملان واقعی این جنایت نیز اعلام و نباید در این زمینه مخفی‌کاری شود

ترکیه اظهارات دادستان کل عربستان را ناکافی دانست

وزیر امور خارجه ترکیه درباره بیانیه دادستان کل عربستان سعودی اعلام کرد: برخی اظهارات وی قانع‌کننده نبود.

وی همچنین درباره اظهارات دادستان کل عربستان سعودی افزود: "باید آمران و عاملان واقعی این جنایت نیز اعلام و نباید در این زمینه مخفی‌کاری شود. این مسئله را پیگیری خواهیم کرد."خبرهای مرتبط