21 مهاجر غیرقانونی در ترکیه دستگیر شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 21 مهاجر غیرقانونی را در بودروم دستگیر کردند

1085972
21 مهاجر غیرقانونی در ترکیه دستگیر شدند


نیروهای امنیتی ترکیه 21 تبعه خارجی را که قصد داشتند از راههای غیرقانونی و از طریق شهر بودروم در استان موغلا به یونان بروند، دستگیر کردند. 

تیم های گارد ساحلی این مهاجران را سوار بر یک قایق شناسایی کرده اند. 

این مهاجران غیرقانونی تبعه سوریه، فلسطین و سومالی بوده اند. 

آنان به اداره مهاجرت بوردوم انتقال یافتند.خبرهای مرتبط