ترکیه به مجوز خانه سازی اسرائيل در قدس شرقی واکنش نشان داد

وزارت امور خارجه ترکیه اقدام اسرائیل در خانه سازی در قدس شرقی را مردود دانست

ترکیه به مجوز خانه سازی اسرائيل در قدس شرقی واکنش نشان داد

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای اقدام مقامات اسرائیلی در صدور مجوز ساخت 792 خانه مسکونی در قدس شرقی را هیچ انگاری حقوق بین المللی دانست.

در بیانیه مذکور به مجوز ساخت مسکن در رامات شلومو و راموت اشاره شده و آمده است: این اقدام که به راه حل دو دولتی آسیب غیرقابل جبران وارد می کند مردود است.

گفتنی است دادگاه عالی اسرائیل 24 مه گذشته نیز حکم تخریب خانه های فلسطینیان بدوی را صادر کرد که در پی آن مدرسه ای با ظرفیت 170 دانش آموز، توسط نظامیان اسرائیل تخریب شد. در منطقه مذکور افرادی که در سال 1953 توسط اسرائیل ناچار به مهاجرت از صحرای النقب شدند زندگی می کنند.خبرهای مرتبط