14 تروریست پ ک ک در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات هوایی در منطقه آواشین در شمال عراق 14 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

1085541
14 تروریست پ ک ک در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات هوایی در منطقه آواشین در شمال عراق 14 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند.

ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام داشت، دیروز در منطقه آواشین واقع در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب داده شد.

در این عملیات مواضع اسلحه، پناهگاه و انبارهای مهمات متعلق به تروریستها منهدم شده و 14 تروریست نیز از قدرت عمل ساقط شدند.خبرهای مرتبط