دستگیری 19 پناهجوی قاچاق در چاناک کاله ترکیه

19 پناهجوی قاچاق که قصد مهاجرت غیر قانونی به جزیره میدیللی یونان را داشته اند دستگیر شدند.

دستگیری 19 پناهجوی قاچاق در چاناک کاله ترکیه

در شهرستان آیواجیک چاناک کاله، 19 پناهجوی قاچاق که قصد مهاجرت غیر قانونی به جزیره میدیللی یونان را داشته اند، دستگیر شدند.

تیمهای فرماندهی ژاندارمری شهرستان آیواجیک درراستای یک هشدار، عملیاتی در ساحل روستای کوجاکوی ترتیب دادند.

در چهارچوب این عملیات، 19 پناهجوی قاچاق افغانستانی که در میانشان زنان و کودکان نیز بود، دستگیر شدند.

افراد دستگیر شده پس از انجام امور در ژاندارمری، به مرکز استرداد خارجیان در آیواجیک منتقل شدند.خبرهای مرتبط