رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با رئیس مجلس نمایندگان آرژانتین دیدار کرد

دیدارهای رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در آرژانتین

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با رئیس مجلس نمایندگان آرژانتین دیدار کرد

بینالی ییلدیریم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با امیلیو مونزو رئیس مجلس نمایندگان آرژانتین دیدار کرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع مجلس، ییلدیریم و مونزو که در نشست پارلمانی کشورهای گروه 20 در آرژانتین شرکت نمودند، در مجلس نمایندگان دیداری با شرکت هیئتهایی از دو طرف انجام دادند.

ییلدیریم سپس نیز اعضای گروه دوستی آرژانتین – ترکیه را به حضور پذیرفت.

در این دیدارها خشنودی از روابط دو جانبه در حال توسعه میان ترکیه و آرژانتین نیز ابراز گردید.خبرهای مرتبط