ترکیه برای همکاری با حکومت جدید عراق اظهار آمادگی کرد

اظهارات حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه

ترکیه برای همکاری با حکومت جدید عراق اظهار آمادگی کرد

ترکیه اعلام کرد آماده همکاری با حکومت جدید عراق می باشد.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد : ترکیه آماده همکاری با حکومت جدید عراق که از پارلمان اینکشور رای اعتماد گرفت، در زمینه عمران و بازسازی عراق در جوی توام با آرامش، امنیت و ثبات می باشد.

آکسوی ضمن اظهار امتنان از تشکیل حکومت جدید و رای اعتماد پارلمان عراق به این حکومت و نخست وزیر آن اعلام کرد : آرزو می کنیم حکومت جدید در عراق برای مردم دوست و برادر این کشور خیر و خوبی  به همراه آورد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه چنین گفت : امیدواریم حکومت جدید در عراق گام هایی در راستای برآورد نیازهای مردم عراق که در سالهای گذشته متحمل درد و رنج ها و سختی های بزرگ گردیدند، بر دارد. اطمینان داریم حکومت جدید با تامین وحدت سیاسی در چهارچوب قوانین در برگیرنده تمامی اقشار جامعه به حراست از تمامیت ارضی عراق و ثبات قابل تداوم یاری خواهد کرد.

حامی آکسوی با تاکید بر اینکه امیدواریم دیگری اعضای هیئت وزیران عراق که هنوز نتوانسته اند از پارلمان عراق رای اعتماد بگیرند، با حرکت از این طرز برخورد در کابینه جدید جای گیرند اعلام کرد : ترکیه برای تامین ثبات ، امنیت و آرامش در عراق و عمران و آبادانی مجدد آن آماده همکاری با حکومت جدید عراق است.خبرهای مرتبط