در اژه و مدیترانه، هیچ پروژه ای بدون وجود ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی انجام نخواهد شد

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه، اعلام داشت که در قبرس، اژه و مدیترانه شرقی، به برداشتن هیچ گامی علی رغم خواسته ترکیه، اجازه نخواهیم داد.

1073499
در اژه و مدیترانه، هیچ پروژه ای بدون وجود ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی انجام نخواهد شد

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه، اعلام داشت که در قبرس، اژه و مدیترانه شرقی، به برداشتن هیچ گامی علی رغم خواسته ترکیه، اجازه نخواهیم داد.

آکار که در رزمایش شلیک آزاد 2018 در شهرستان پولاتلی آنکارا شرکت کرده بود، در رابطه با آزار کشتی ترک از سوی ناو یونان طی هفته گذشته در مدیترانه شرقی، سخنانی ایراد کرد.

وی که در هر سخنرانی اش خواسته ترکیه در خصوص توسعه روابط همسایگی و مفهوم برد – برد در این روابط را بر زبان می آورد، ابراز داشت : "در قبرس، در اژه و در مدیترانه شرقی، به هیچ کامی علی رغم خواسته ترکیه اجازه نخواهیم داد. همه باید بدانند که در اژه و مدیترانه، هیچ پروژه ای که ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی در آن حضور نداشته باشند، شانس ادامه نخواهد داشت. از تبلیغات منفی باید دوری کرد."

آکار ضمن ابراز اینکه طی دو ماه اخیر در عملیاتهای داخلی و برون مرزی نزدیک به 450 تروریست منجمله روسای آنها از پای در آمده اند، گفت: "از این پس نیز زیر همه سنگها را کنترل خواهیم کرد. داخل همه غارها وارد خواهیم شد. تروریستها را یافته و از پای در خواهیم آورد."خبرهای مرتبط