اتمام امور تفتیش مقامات ترکیه در خانه سرکنسول عربستان در استانبول

مقامات ترکیه پس از ورود به خانه سرکنسول بررسی هایی در این محل انجام دادند

اتمام امور تفتیش مقامات ترکیه در خانه سرکنسول عربستان در استانبول

مقامات ترکیه که در گروه کاری مشترک تشکیل یافته برای تحقیق پیرامون حادثه مفقود شدن جمال خاشقچی خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که پس از ورود به سرکنسولگری عربستان سعودی در استانبول از وی خبری دریافت نشده است، جای دارند، دیروز تفتیش های خود در محل اقامت محمد العتیبی سرکنسول عربستان در استانبول را به اتمام رساندند.

مقامات ترکیه که  با چهار خودروی غیر نظامی به محل حادثه اعزام شدند، وارد محوطه ایی که در اطراف ساختمان سرکنسولگری برای انجام تحقیقات از سوی پلیس احاطه شده، گردیدند.

مقامات ترکیه پس از ورود به خانه سرکنسول بررسی هایی در این محل انجام دادند.

یک قائم مقام دادستانی کل استانبول و یک دادستان کل جمهوریت در راس هیئت ترکیه قرار داشته و پرسنل متخصص وابسته به اداره کل امور آسایش و امنیت و مبارزه با تروریسم وابسته به اداره امنیت استانبول در گروه کاری مشترک انجام وظیفه می کنند.

از ساختمان سرکنسولگری و اطراف آن با کمک پهباد ها ( drone ) فیلمبرداری شد.

مدتی بعد مقامات سعودی که در گروه کاری مشترک تشکیل یافته ، جای دارند وارد خانه سرکنسول شدند.

محمد العتیبی سرکنسول عربستان سعودی در استانبول دو روز پیش ترکیه را ترک کرد.خبرهای مرتبط