دیدار معاون رئیس جمهور ترکیه با هیأتی از آفریقای جنوبی

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، با پاول ماشتایل خزانه دار حزب اقتدار آفریقای جنوبی و هیأت همراهش دیدار کرد

1071553
دیدار معاون رئیس جمهور ترکیه با هیأتی از آفریقای جنوبی

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، با پاول ماشتایل خزانه دار حزب اقتدار آفریقای جنوبی و هیأت همراهش دیدار کرد. 

این دیدار در مجتمع ریاست جمهوری و در پشت دربهای بسته به روی مطبوعات انجام شد. 

در دیدار مذکور در زمینه توسعه همکاری بین ترکیه و آفریقای جنوبی در بخش تجارت و انرژی به تبادل نظر پرداخته شد. 

از سوی دیگر حساسیت ترکیه در زمینه مبارزه با ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتو در آفریقای جنوبی، بار دیگر بر زبان آورده شد. 

 

 خبرهای مرتبط