80 مهاجر غیرقانونی در استان آیدین ترکیه دستگیر شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان آیدین 80 تبعه خارجی را که در صدد سفر غیرقانونی به خارج از کشور بودند، دستگیر کردند

1069017
80 مهاجر غیرقانونی در استان آیدین ترکیه دستگیر شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان آیدین هنگام گشت‌زنی در سواحل منطقه تکآغاچ از توابع شهرستان دیدیم دو فروند قایق بادی را متوقف کردند.

آنها طی بازرسی از قایق های مذکور 80 تبعه خارجی که قصد سفر غیرقانونی به خارج از ترکیه را داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.

این مهاجران غیرقانونی که در میان آنها کودکان نیز به چشم می خوردند، تبعه کشورهای عراق، سوریه و فلسطین بودند.

افراد مذکور پس از طی مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت در استان آیدین منتقل شدند.خبرهای مرتبط