امضای قرارداد همکاری نظامی بین ترکیه و کویت

بین ترکیه و کویت به منظور تقویت همکاری نظامی فیمابین، طرح همکاری مشترک دفاعی برای سال 2019 به امضا رسید

امضای قرارداد همکاری نظامی بین ترکیه و کویت

بین ترکیه و کویت به منظور تقویت همکاری نظامی فیمابین، طرح همکاری مشترک دفاعی برای سال 2019 به امضا رسید. 

به گزارش خبرگزاری کونای کویت، بین ترکیه و کویت با هدف تبادل تجربیات و گسترش همکاری ها و تداوم هماهنگی های نظامی بین دو کشور، طرح همکاری امضا شد. 

بر اساس این خبر، قرارداد مذکور به امضای مقامات نظامی دو کشور رسیده است. 

لازم به یادآوری است بین روزهای 9-10 اکتبر در کویت اجلاس کمیته همکاری نظامی ترکیه-کویت ترتیب یافت. 

 

 خبرهای مرتبط