افزایش مسافران هوایی ترکیه

تعداد مسافران هوایی در فرودگاه های ترکیه طی 9 ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با رشد 11.4 درصدی به 163 میلیون و 987 هزار و 652 نفر افزایش یافته است

افزایش مسافران هوایی ترکیه

تعداد مسافران هوایی در فرودگاه های ترکیه طی 9 ماه امسال در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با رشد 11.4 درصدی به 163 میلیون و 987 هزار و 652 نفر افزایش یافته است.

براساس آمار اداره فرودگاه‌های ترکیه (DHMİ)، تعداد مسافران پروازهای داخلی در فرودگاه های ترکیه در ماه سپتامبر امسال با 2.7 درصد کاهش به 9 میلیون و 870 هزار و 47 نفر و در پروازهای خارجی نیز با 12.1 درصد افزایش به 10 میلیون و 897 هزار و 477 نفر رسید.

به این ترتیب، تعداد مسافران پروازهای داخلی و خارجی از جمله پروازهای ترانزیت در این ماه با 4.4 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 20 میلیون و 758 هزار و 281 نفر افزایش یافت.

تعداد مسافران پروازهای داخلی در فرودگاه بین‌المللی آتاتورک در استانبول طی این مدت با افت 2 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به یک میلیون و 719 هزار و 594 نفر و در پروازهای خارجی نیز با 7 درصد افزایش به یک میلیون و 83 هزار و 797 نفر رسید.

تعداد مسافران پروازهای داخلی در فرودگاه بین‌المللی صبیحه گوکچن در استانبول در ماه سپتامبر امسال با افزایش 3 درصدی در مقایسه با ماه مشابه سال 2017 به یک میلیون و 992 هزار و 563 نفر و در پروازهای خارجی نیز با رشد 7 درصدی به یک میلیون و 83 هزار و 797 نفر رسید.

همچنین کل ترافیک هوایی در این فرودگاه طی ماه سپتامبر سال 2018 نسبت به سال قبل با 4 درصد افزایش به 3 میلیون و 76 هزار و 360 نفر رسید.

تعداد مسافران پروازهای خارجی در فرودگاه های استان های ازمیر، آنتالیا، آلانیا و موغلا نیز در ماه سپتامبر سال جاری افزایش قابل توجهی داشته است.خبرهای مرتبط