ترکیه ترسیم صلیب شکسته به مسجد ترک در آلمان را محکوم کرد

وزارت امور خارجه ترکیه: از مقامات این شهر انتظار داریم تا فاعلین این حمله را یافته و امور قانونی لازمه را در حق آنها اجرا کند.

ترکیه ترسیم صلیب شکسته به مسجد ترک در آلمان را محکوم کرد

ترکیه در رابطه با ترسیم صلیب شکسته بر دیوار و در یک مسجد در شهر گلادبک آلمان، اعلام داشت که از مقامات این شهر انتظار داریم تا فاعلین این حمله را یافته و امور قانونی لازمه را در حق آنها اجرا کند.

وزارت امور خارجه ترکیه، در رابطه با این حمله  اعلام داشت: "از مقامات شهر دوست گلادبک انتظار داریم تا فاعلین حمله را یافته و امور قانونی لازمه را انجام دهند."

در بیانیه کتبی منتشره از وزارت، دیروز حدود ساعت 3:00، بر دیوار و درب مسجد اتحادیه اسلام ترک امور دینی ترکیه در شهر گلادبک، افرادی که هویتشان مشخص نمیباشد، با اسپری رنگی، علامت نژاد پرستانه و نوشته هایی تحقیر آمیز، نوشته و حمله ترتیب داده اند.

طی بیانیه مذکور که در آن گفته شد، این حمله که به مقامات امنیتی محلی اعلام گردید، از سوی سرکنسولگری ترکیه در شهر مونستر، دنبال میشود، اعلام گردید: "از مقامات شهر دوست گلادبک که طی روزهای قبل، بیست و پنجمین سالگرد تاسیس روابط شهر دوست و آلانیا را جشن گرفتیم، خواستاریم تا امور قانونی لازمه را در حق فاعلین این عمل اجرا نماید. محاکمه آنها، موجب خواهد شد تا جلوی حوادث وخیم تر در آینده نیز گرفته شود. بدین ترتیب باری دیگر بر نگرانی هایمان از افزایش حملات علیه مساجد ترک در مناطق مخالف اسلام و نژاد پرست آلمان طی روزهای اخیر تاکید میکنیم. این حملات نه تنها مسلمانان بلکه همه کشورهایی که این حملات را در آنها انجام میدهند و همچنین بشریت را تهدید میکنند."خبرهای مرتبط