57 مهاجر غیرقانونی در غرب ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه در استان چاناک‌کاله 57 تبعه افغانستان را که قصد داشتند از راه‌های غیرقانونی به جزایر یونان بروند، دستگیر کردند

57 مهاجر غیرقانونی در غرب ترکیه دستگیر شدند


نیروهای ژاندارمری ترکیه در شهرستان آیواجیک استان چاناک‌کاله، 57 تبعه افغانستان از جمله تعدادی زن و کودک را که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بروند، دستگیر کردند.

این افراد پس از طی مراحل قانونی به مرکز استرداد اتباع خارجی شهرستان آیواجیک منتقل شدند. عملیات نیروهای ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.خبرهای مرتبط