بیانیه پایانی اجلاس دیروز شورای امنیت ملی ترکیه

در پی اجلاس دیروز شورای امنیت ملی ترکیه در مجتمع ریاست جمهوری بیانیه پایانی انتشار یافت

بیانیه پایانی اجلاس دیروز شورای امنیت ملی ترکیه

شورای امنیت ملی ترکیه به توافق حاصله با روسیه در زمینه متوقف ساختن حملات متوجه به منطقه عاری از درگیری ها در شهر ادلب سوریه اشاره کرد.

در پی اجلاس دیروز شورای امنیت ملی ترکیه در مجتمع ریاست جمهوری بیانیه پایانی انتشار یافت.

در این بیانیه به اهمیت توافق حاصله با روسیه در زمینه متوقف سازی حملات متوجه به منطقه عاری از تنش در ادلب تاکید گردید.

در بیانیه مذکور با تاکید به اهمیت عاری سازی سوریه از تروریسم چنین گفته شد : در اجلاس شورای امنیت ملی قاطعیت ادامه فعالیت های مربوط به عاری سازی دیگر مناطق سوریه از عناصر تروریستی مورد تایید قرار گرفت. در پیدایش راه حل به بحران سوریه از جامعه بین المللی دعوت شده است تا به مسئولیت های سیاسی و انسانی خود بشکلی سریع تر و موثر تر جامه عمل بپوشانند.

در بیانیه پایانی اجلاس دیروز شورای امنیت ملی ترکیه با تاکید به اهمیت پاکسازی سوریه از تروریسم چنین گفته شد : انتظار داریم تا نقشه راهی که برای پاکسازی منطقه منبج از سازمان تروریستی پیرامون آن به توافق رسیدیم، با حساسیت بمورد اجرا گذاشته شود.

در بیانیه مذکور همچنین تاکید گردید : تحویل دادن تروریستهای دستگیر شده در خارج از کشور به دستگاه قضایی ترکیه ، نشانگر قاطعیت ترکیه است و این عملیات ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط