تجهیز ناوگان نیروی هوایی ترکیه با پهپادهای " آنکا - اس " ادامه دارد

دو فروند پهپاد از نوع " آنکا – اس " به فرماندهی نیروی هوایی ترکیه تحویل داده شد

تجهیز ناوگان نیروی هوایی ترکیه با پهپادهای " آنکا - اس " ادامه دارد

 

دو فروند پهپاد از نوع " آنکا – اس " به فرماندهی نیروی هوایی ترکیه تحویل داده شد.

تحویل پهپادهای آنکا به فرماندهی نیروی هوایی که از سوی شرکت هوانوردی و صنایع فضایی با امکانات داخلی تولید می شوند، ادامه دارد.

در این چهارچوب 2 فروند پهپاد آنکا – اس دیگر به ناوگان نیروی هوایی ترک علاوه گردید.

بدین ترتیب شمار پهپادهای آنکا – اس نیروی هوایی به 8 فروند افزایش یافت.

پهپادهای مذکور در سایه قابلیت کنترل از طریق ماهواره، قادر به پرواز اتونوم در ورای خط دید و شرایط شبانه و روزانه می باشند.

در نظر است تا پایان سال جاری 2 فروند دیگر از این پهپادها به فرماندهی نیروی هوایی تحویل داده شود.

آنکاها با مدت پروازی حدود 10 هزار ساعت، در تامین امنیت مرزی و مبارزه با ترور نقش موثری ایفا می کنند.  خبرهای مرتبط