سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه: وضعیت بغرنج ادلب ادامه دارد

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه طی سخنانی در استانبول گفت: وضعیت بغرنج ادلب ادامه دارد.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه: وضعیت بغرنج ادلب ادامه دارد

 

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه طی سخنانی در استانبول گفت: وضعیت بغرنج ادلب ادامه دارد. در واقع توافقی در این زمینه وجود دارد. به ویژه نتایج حمله به ادلب هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ ایجاد موج جدید مهاجرت سنگین خواهد بود و از سوی دیگر روند راه حل سیاسی را نابود خواهد کرد.

ادامه سخنان ابراهیم کالین به شرح زیر است:

-همه بر سر این نکته اتفاق نظر دارند که راه حل مسئله (ادلب) نظامی نیست بلکه سیاسی است.

-تلاش‌ها و اقدامات به ویژه پس از دیدار رئیس جمهور از سوچی، اهمیت زیادی (در خصوص سوریه) دارد.

-طبیعتا انتظار ما حفظ وضعیت فعلی ادلب است. محافظت از جان غیرنظامیان و جلوگیری از ایجاد بحران انسانی.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط