بررسی های ارتشبد گولر و دوندار در مناطق مرزی ترکیه

بیانیه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه

بررسی های ارتشبد گولر و دوندار در مناطق مرزی ترکیه

ارتشبد یاشار گولر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امید دوندار فرمانده نیروی زمینی ترکیه در واحدهای نظامی مستقر در غازی آنتپ و حاتای بررسی هایی بعمل آوردند.

در بیانیه منتشره از سوی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام گردید : ارتشبد یاشار گولر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه ارتشبد امید دوندار فرمانده نیروی زمینی از قرارگاههای نظامی در غازی آنتپ و حاتای دیدن کردند.

فرماندهان نظامی در اردوگاههای نظامی و نیروهای مستقر در منطقه بررسی هایی بعمل آوردند.

ارتش ترکیه در روزهای اخیر نیروهای نظامی خود در منطقه را تقویت می کنند.خبرهای مرتبط