98 مهاجر غیرقانونی در چناق‌قلعه ترکیه دستگیر شدند

نیروهای امنیتی ترکیه 98 مهاجر که درصدد خروج غیرقانونی از کشور بودند را در استان چناق‌قلعه دستگیر کردند

98 مهاجر غیرقانونی در چناق‌قلعه ترکیه دستگیر شدند

نیروهای ژاندارمری ترکیه در عملیاتی 98 تبعه افغانستان که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بروند، را در شهرستان آیواجیک استان چناق‌قلعه دستگیر کردند.

افراد مذکور که در بین آنها زنان و کودکان نیز به چشم می خورد، پس از طی مراحل قانونی به مرکز استرداد اتباع خارجی شهرستان آیواجیک منتقل شدند.

گفتنی است عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور ادامه دارد.

بیست و نه مهاجر غیر قانونی در ختای دستگیر شدند

نیروهای گارد مرزی ترکیه هنگام گشت‌زنی در شهرستان مرزی آلتین‌اوزو از توابع استان ختای 29 شهروند سوری را که درصدد ورود به خاک کشور از راه های غیرقانونی بودند، سشناسایی و دستگیر کردند. 

این افراد برای بازجویی به مرکز فرماندهی ژاندارمری ختای منتقل شدند.خبرهای مرتبط