افزایش 37 درصدی مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در ترکیه

شمار مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در ترکیه٬ طی 8 ماه امسال به 16 هزار و 617 نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل افزایش 37 درصدی داشته است.

افزایش 37 درصدی مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در ترکیه

 

تعداد مهاجران غیرقانونی دستگیر شده در ترکیه٬ طی 8 ماه نخست امسال به 16 هزار و 617 نفر رسید که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل 37 درصد افزایش یافته است.

طی 8 ماه اول سال گذشته، تعداد مهاجران غیرقانونی دستگیر شده 12 هزار و 62 نفر بوده است که این رقم در دوره مشابه در سال جاری 37 درصد افزایش یافته است.

در این دوره زمانی، تعداد مهاجرانی که در دریاها جان خود را از دست داده اند، 63 نفر بوده است.

این در حالی است که «سفر به سوی امید» مهاجران و پناهجویانی که به علت درگیریهای داخلی٬ عدم ثبات اقتصادی و سیاسی به ترکیه پناه آورده و قصد دارند از راههای غیرقانونی به اروپا بروند، همچنان ادامه دارد.

گفتنی است برخی از مهاجران از طریق دریای اژه و مدیترانه اقدام به خروج غیرقانونی از ترکیه می کنند.
 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط