دیدار روسای ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه و قرقیزستان

حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با ژنرال رایمبردی دویشنبیف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرقیزستان دیدار کرد

دیدار روسای ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه و قرقیزستان

حلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه که در سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، وی را همراهی میکرد، با ژنرال رایمبردی دویشنبیف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرقیزستان دیدار کرد.

بر اساس بیانیه کتبی صادره از مرکز رسانه ای ستاد کل نیروهای مسلح قرقیزستان، در این دیدار مسائلی مرتبط با سازمانهای دفاعی میان دو کشور و همکاریهای آموزش نظامی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این بیانیه، به سخنان دویشنبیف نیز جای داده شد.

وی ضمن ابراز اینکه "ترکیه شریک مطمئن و صادق قرقیزستان است"،  تاکید کرد که روابط قوی، دوستانه و برادرانه بسیاری که بر اساس شراکت تاریخی و فرهنگی میان دو کشور است، برقرار گردیده است.

وی همچنین افزود: "نظامیانی که در سازمانهای آموزشی ارتش ترکیه آموزش دیده اند، تاثیر بسزایی در تاسیس نیروهای مسلح ملی داشته اند."خبرهای مرتبط