وزرای دفاع ترکیه و آمریکا تلفنی گفتگو کردند

حلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه با جیمز ماتیس همتای آمریکایی خود به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

وزرای دفاع ترکیه و آمریکا تلفنی گفتگو کردند

حلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

وزیر دفاع ترکیه در این تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود در خصوص موضوعاتی چون همکاری های دفاعی٬ مبارزه با تروریسم و سوریه تبادل نظر کرد.خبرهای مرتبط