دستگیری 28 مهاجر غیرقانونی در بالیکسیر ترکیه

ژاندارمری ترکیه در استان بالیکسیر 28 مهاجر غیرقانونی را در مناطق جنگلی شهرستان آیوالیک شناسایی و دستگیر کرد.

دستگیری 28 مهاجر غیرقانونی در بالیکسیر ترکیه

نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان بالیکسیر 28 مهاجر غیرقانونی از جمله شماری زن و کودک را در مناطق جنگلی کوچک‌کوی از توابع شهرستان آیوالیک، شناسایی و دستگیر کردند.

دو تن از آنان که تبعه افغانستان هستند به اتهام سازماندهی مهاجرت غیرقانونی بازداشت و مابقی به اداره استرداد اتباع خارجی استان منتقل شدند.

عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط