دیدار بنعلی ییلدیریم و ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه

در این دیدار روابط بین دو کشور و موضوعات منطقه ای مورد ارزیابی قرار گرفت

1034835
دیدار بنعلی ییلدیریم و ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه

بنعلی ییلدیریم رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، با ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه دیدار کرد. 

در این دیدار با ولودین که جهت شرکت در کنگره حزب عدالت و توسعه  در ترکیه حضور دارد، روابط بین دو کشور و موضوعات منطقه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. 

دیدار مذکور یک و نیم ساعت طول کشید. 

 

 خبرهای مرتبط