دستگیری 86 مهاجر غیرقانونی در استان موش

نیروهای امنیتی 26 مهاجر افغان که از طرق غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، را دستگیر شدند

1029995
دستگیری 86 مهاجر غیرقانونی در استان موش

86 مهاجر که از طرق غیرقانونی وارد ترکیه شده اند، دستگیر شدند.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی استانداری موش، نیروهای امنیتی مینی بوسی را در این شهر متوقف کرده و داخل آن را مورد بازرسی قرار دادند.

در جریان این بازرسی 26 مهاجر افغان که از طرق غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، را دستگیر شدند.

در مورد راننده این مینی بوس به اتهام قاچاق مهاجر پرونده تشکیل شد.

در جریان عملیات نیروهای امنیتی در کل این استان، 48 مهاجر افغانی و 12 مهاجر پاکستانی دستگیر شدند.

این مهاجرین در پی انجام امور بازجویی به اداره کل مهاجرت استان موش منتقل خواهند شد.خبرهای مرتبط