43 مهاجر غیرقانونی در استان وان ترکیه دستگیر شدند

نیروهای فرماندهی ژاندارمری ترکیه در منطقه باش‌قلعه اشمه‌پینار در استان وان هنگام گشت‌زنی 43 تبعه خارجی که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند را دستگیر کردند

43 مهاجر غیرقانونی در استان وان ترکیه دستگیر شدند

نیروهای فرماندهی ژاندارمری ترکیه در منطقه باش‌قلعه اشمه‌پینار در استان وان هنگام گشت‌زنی 43 تبعه خارجی که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند را دستگیر کردند.

در بین این افراد که اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان بودند، مواد غذایی توزیع شد و پس از معاینه پزشکی در بیمارستان دولتی باش‌قلعه به اداره مهاجرت استان وان منتقل شدند.خبرهای مرتبط