خلوصی آکار با ژنرال کرتیس اسکاپاروتی در آنکارا دیدار کرد

خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه، با فرمانده نیروهای آمریکایی در آنکارا دیدار کرد

1024160
خلوصی آکار با ژنرال کرتیس اسکاپاروتی در آنکارا دیدار کرد

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه با ژنرال کرتیس اسکاپاروتی فرمانده نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو در اروپا در آنکارا دیدار و گفتگو کرد.

اسکاپاروتی این دیدار را به مناسبت عرض تبریک به آکار در وظیفه جدید او انجام داده است.

پس از این دیدار فرمانده نیروهای آمریکایی به منظور دیدار با ارتشبد یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به مقر فرماندهی ستاد کل ارتش این کشور رفت.خبرهای مرتبط