واکنش ترکیه به بخش یونانی نشین قبرس

ترکیه به سفیران برخی از کشورها که در بخش یونانی نشین قبرس تشکیل جلسه دادند، پیشنهاد کرد که حد و حدود خود را بدانند

1022809
واکنش ترکیه به بخش یونانی نشین قبرس

 

ترکیه به سفیران برخی از کشورها که در بخش یونانی نشین قبرس تشکیل جلسه دادند، پیشنهاد کرد که حد و حدود خود را بدانند.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه طی سخنانی در رابطه با اجلاس مورد بحث اظهار داشت، حمایت برخی از سفیران در اجلاس مورد بحث از فعالیتهای اکتشافی هیدروکربن حکومت یونانی تبار در شرق دریای مدیترانه بی جا می باشد. به سفیران کشورهای مورد بحث پیشنهاد می کنیم که حد و حدود خود را بدانند.

آکسوی با اشاره براینکه، هنوز راه حل عادلانه و با ثبات در قبرس تاسیس نشده است، گفت، در چنین جوی فعالیتهای تکطرفه و مصرانه بخش یونانی نشین قبرس در زمینه اکتشاف و استخراج هیدروکربن بسان تنها صاحب جزیره غیرقابل قبول می باشد. فعالیتهای مذکور یونانی تباران به منزله نادیده گرفتن حقوق اصلی ترکهای قبرس در مورد منابع طبیعی جزیره می باشد.

آکسوی تاکید کرد، ترکیه در زمینه ادامه دفاع و حمایت از حقوق و منافع ترکهای قبرس مصمم می باشد.خبرهای مرتبط