8 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات هوایی جنگنده های ترک در مناطق متینا و حاکروک در شمال عراق 8 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

1014106
8 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات هوایی جنگنده های ترک در مناطق متینا و حاکروک در شمال عراق 8 تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند.

در عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه در منطقه متینا در شمال عراق، اهداف متعلق به سازمان تروریستی منجمله مواضع اسلحه و انبار مهمات منهدم گردید.

ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام داشت، دیروز در منطقه متینا در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب یافت.

جنگنده های ترک مواضع اسلحه، پناهگاه و انبار مهمات متعلق به تروریست ها را در هم کوبیدند.

از سوی دیگر عناصر نیروهای مسلح ترکیه و امریکا 15 امین گشت زنی هماهنگ و مستقل در خط بین منطقه عملیات سپر فرات و منبج را انجام دادند.  خبرهای مرتبط