2 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

2 تروریست پ ک ک در استان وان ترکیه که در صدد حمله بودند، از قدرت حمله ساقط شدند

1012740
2 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

 2 تروریست پ ک ک در استان وان ترکیه که در صدد حمله بودند، از قدرت حمله ساقط شدند.

اداره شهربانی استان وان اعلام داشت، فعالیتهای ذیربط با سازمان تروریستی پ ک ک / کا ج کا ادامه دارد.

نیروهای امنیتی علیه تروریستهایی که در تدارک حمله بودند، عملیات ترتیب دادند.

در این عملیات 2 تروریست از قدرت عمل ساقط شده و 3 مامور پلیس نیز زخمی شدند.

مداوای پلیس ها در بیمارستان ادامه دارد.

در این میان 6 مظنون بجرم همکاری و یاری به تروریستها تحت نظر قرار داده شدند.خبرهای مرتبط