اعلام تعداد پناهجویان سوری مقیم در ترکیه

با توجه به ارقام ماه ژوئن در ترکیه 3 میلیون و 570 هزار و 352 پناهنده سوری اقامت دارد

1011574
اعلام تعداد پناهجویان سوری مقیم در ترکیه

با توجه به ارقام ماه ژوئن در ترکیه 3 میلیون و 570 هزار و 352 پناهنده سوری اقامت دارد.

انجمن پناهجویان و اداره کوچ وزارت کشور ترکیه تعداد پناهجویان سوری مقیم در ترکیه را اعلام کرد.

بموجب آمار ماه ژوئن سال 2018 تعداد پناهجویان سوری مقیم در ترکیه به 3 میلیون و 579 هزار و 352 نفر رسیده است.

با توجه به آمار انجمن مذکور 1 میلیون و 935 نفر از این رقم را مردان و 1 میلیون و 634 هزار و 853 نفر را زنان تشکیل می دهند.

با این ارقام تعداد سوری های مقیم در مراکز اسکان موقت از سوی اداره کوچ اعلام گردید.

استانبول با 563 هزار و 15 نفر در موقعیتی شهری قرار دارد که بیشترین مهاجر را در خود جای داده است.

بایبورت نیز با 28 نفر کمترین تعداد پناهجوی سوری را داراست.

بایبورت را به ترتیب آرتوین با 34 نفر و توجلی با 44 نفر دنبال می کنند.

بموجب داده های اداره امور شهروندی و جمعیت ترکیه، 55 هزار و 583 سوری از سال 2011 بدین طرف به تابعیت ترکیه پذیرفته شده اند.

سن 25 هزار نفر از این افراد بین 0 الی 18 می باشد.خبرهای مرتبط