ادای سوگند معاون رئیس جمهور و وزرای جدید ترکیه در مجلس

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه و وزرای جدید در مجلس ملت کبیر ترکیه سوگند یاد کردند

ادای سوگند معاون رئیس جمهور و وزرای جدید ترکیه در مجلس

فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه و وزرای جدید در مجلس ملت کبیر ترکیه سوگند یاد کردند.

مجمع عمومی مجلس ملت کبیر ترکیه به ریاست موقت دورموش یلماز تشکیل جلسه داد.

یلماز پس از آرزوی موفقیت برای کابینه جدید دولت، اوکتای و وزرای جدید را به مجمع عمومی دعوت کرد.

پس از آن نیز به ترتیب عبدالحمید گل، وزیر دادگستری، زهرا زمرد سلجوق، وزیر کار، خانواده و سیاست‌های اجتماعی، مراد کوروم، وزیر محیط زیست و برنامه‌ریزی شهری، مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه، فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی، محمد قصاب اوغلو، وزیر ورزش و جوانان، برات آلبایراک، وزیر امور خزانه داری و مالی ، سلیمان سویلو، وزیر کشور، محمد ارسوی، وزیر فرهنگ و جهانگردی، ضیا سلجوق، وزیر آموزش، خلوصی آکار، وزیر دفاع، فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت، مصطفی وارانک، وزیر صنعت و فناوری، روحسار پکجان، وزیر تجارت، بکر پاک دمیرلی، وزیر کشاورزی و جنگلدار و محمد جاهد توران، وزیر حمل و نقل و زیرساخت های ترکیه سوگند یاد کردند.

دیروز نیز رجب طیب اردوغان بعنوان اولین رئیس جمهور سیستم ریاست جمهوری در ترکیه ادای سوگند کرده بود. 

متن سوگند رئیس جمهور در مجلس به قرار ذیل بود: 

بعنوان رئیس جمهور ترکیه در حضور ملت بزرگ ترکیه و تاریخ آن به ناموس و شرافتم سوگند یاد می کنم که از موجودیت و استقلال دولت، اتحاد تجزیه ناپذیر وطن و ملت و اقتدار بی قید و شرط ملت دفاع خواهم کرد، به قانون اساسی، برتری حقوق، دموکراسی، اصول و اساس انقلابات آتاتورک و اصل جمهوری لائیک پایند خواهم ماند. با حرکت از اصول آرامش و رفاه مردم، همبستگی ملی و عدالت از ایده آل تامین حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه مردم دور نخواهم شد. از شان و شرف جمهوری ترکیه دفاع خواهم کرد و آن را اعتلا خواهم داد و در جهت تحقق وظیفه ای را که بر عهده گرفته ام بی طرفانه و با تمام قدرت کار و تلاش خواهم کرد.خبرهای مرتبط