آمار میزان موالید و ازدواج در ترکیه

مرکز آمار ترکیه در آستانه روز جهانی جمعیت، اقدام به انتشار آماری در خصوص میزان موالید و ازدواج در کشور کرد

آمار میزان موالید و ازدواج در ترکیه

به گزارش خبرگزاری آناتولی، مرکز آمار ترکیه در آستانه روز 11 جولای مصادف با روز جهانی جمعیت که امسال با عنوان «برنامه ریزی خانواده» نامگذاری شده است٬ اقدام به انتشار آماری در خصوص میزان موالید و ازدواج در کشور کرد.

بر این اساس، در سال 2016 تعداد 1 میلیون و 311 هزار و 895 نوزاد در ترکیه به دنیا آمده است. در سال 2017 این رقم به 1 میلیون و 291 هزار و 55 نوزاد رسید.

از این تعداد 51.3 درصد نوزادان، پسر و 48.7 درصد آنها دختر بودند. 17.9 درصد نوزادان در استانبول، 5.8 درصد در آنکارا، 5 درصد در شانلی اورفه و 4.1 درصد در شهر ازمیر به دنیا آمدند.

در ترکیه میانگین سن ازدواج اول در زنان در 2013 حدود24.1 سال بوده است. این رقم در سال 2017 به 24.6 سال رسیده است.

از سوی دیگر، 1.6 درصد از زنان که در سال 2017 زایمان کرده اند چند قلو به دنیا آورده اند. 97.7 درصد زنان دوقلو ، 2.3 درصد سه قلو و 0.1 درصد چهار قلو یا نوزاد بیشتر به دنیا آورده اند.

در سال گذشته 37.3 درصد از زنان برای اولین بار زایمان داشتند. 31.8 درصد برای بار دوم ٬ 18.2 درصد برای بار سوم و 12.7 درصد بیش از چهار بار زایمان را تجربه کردند.

متوسط سن زنان زایمان کرده در 2016 حدود 28.6 سال و در 2017 حدود 28.7 سال بوده است.

از سوی دیگر، میانگین سنی زنان در اولین تولد نوزادشان در سال 2016 حدود 25.8 و در2017 نیز حدود 26 سال بود.

طبق داده های وزارت بهداشت ترکیه، میزان سزارین 51 درصد در سال 2014 و 53 درصد در سالهای 2015 و 2016 بوده است.

منطقه ای که بالاترین میزان سزارین در سال 2016 را داشته منطقه مدیترانه با 66 درصد (آنتالیا٬ اسپارتا، بوردور، آدانا، مرسین، ختای، قهرمان ماراش، عثمانیه) بوده است. منطقه شمال شرقی آناتولی (ارزروم، ارزینجان، بایبورت٬ قارص، ایغدیر، ارداهان) نیز با 34 درصد کمترین میزان سزارین را داشته است.

گفتنی است صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) هر ساله موضوعاتی را که به مسائل مهم جمعیت مربوط می شود، به عنوان نماد آن مشخص می کند. روز جهانی جمعیت امسال همانند سال قبل با عنوان «برنامه ریزی خانواده» نامگذاری شده است.خبرهای مرتبط