ترکیه برای نیروی دریای پاکستان ناوچه سبک خواهد ساخت

ترکیه برنده مناقصه ساخت 4 ناوچه سبک مورد نیاز نیروی دریای پاکستان، شد

ترکیه برای نیروی دریای پاکستان ناوچه سبک خواهد ساخت

ترکیه برنده مناقصه ساخت 4 ناوچه سبک مورد نیاز نیروی دریای پاکستان، شد.

نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ترکیه در جریان سفر رسمی اش به مونته نگرو طی سخنانی گفت: برنده مناقصه ساخت 4 ناوچه سبک مورد نیاز نیروی دریای پاکستان، مشخص شد. این مناقصه را به عنوان ترکیه ما برنده شدیم.

جانیکلی در رابطه با برنده شدن ترکیه در این مناقصه گفت: امروز برای کشورمان، وزارتخانه مان و صنایع دفاعی ترکیه روز بسیار مهمی است.

نورالدین جانیکلی همچنین گفت: این بالاترین رقم صادرات در صنایع دفاعی ترک است که تاکنون در یک مرحله انجام میگیرد.  خبرهای مرتبط