عملیات نیروهای مسلح ترکیه دراستان‌های وان و شرناق و منطقه زاپ در شمال عراق

هشت تروریست پ.ک.ک در حملات هوایی ارتش ترکیه در استان‌های وان و شرناق و نیز منطقه زاپ واقع در شمال عراق به هلاکت رسیدند

عملیات نیروهای مسلح ترکیه دراستان‌های وان و شرناق و منطقه زاپ در شمال عراق

عملیات نیروهای مسلح ترکیه علیه اهداف تروریستی در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.

هشت تروریست پ.ک.ک در حملات هوایی ارتش ترکیه در استان‌های وان و شرناق و نیز منطقه زاپ واقع در شمال عراق به هلاکت رسیدند.

نیروهای مسلح ترکیه با انتشار این پیام در حساب توییتری خود نوشت: در عملیات ترتیب یافته به مواضع تروریست های پ ک  ک در منطقه زاپ واقع در شمال عراق و نیز استان‌های وان و شرناق ترکیه هشت تروریست به هلاکت رسیدند.خبرهای مرتبط