اسامی نمایندگان دوره بیست و هفتم مجلس ترکیه

در پی اعلام نتایج انتخابات ترکیه ترکیب نمایندگان دوره بیست و هفتم مجلس کشور مشخص شد

اسامی نمایندگان دوره بیست و هفتم مجلس ترکیه

در پی شمارش آرای انتخابات ترکیه تا ساعت 03: 45 به وقت محلی اعلام نتایج بیست و هفتمین انتخابات مجلس، ترکیب نمایندگان آن مشخص شد.

در پی شمارش آرای شهروندان ترک خارج از کشور ممکن است نتیجه آرا تغییر کند.

بر اساس آخرین گزارش، حزب عدالت و توسعه 293، حزب جمهوری خلق 146، حزب دموکراتیک خلق‌ها 67، حرکت ملی‌ 50، حزب نیک 44 نماینده در مجلس خواهند داشت.خبرهای مرتبط