شرکت اردوغان در در انتخابات ریاست جمهوری و بیست هفتمین دوره از انتخابات مجلس ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مدرسه راهنمایی Saffet Çebi در منطقه اسکودار از رای خود در انتخابات ریاست جمهوری و بیست هفتمین دوره از انتخابات مجلس ترکیه استفاده کرد.

شرکت اردوغان در در انتخابات ریاست جمهوری و بیست هفتمین دوره از انتخابات مجلس ترکیه
شرکت اردوغان در در انتخابات ریاست جمهوری و بیست هفتمین دوره از انتخابات مجلس ترکیه
شرکت اردوغان در در انتخابات ریاست جمهوری و بیست هفتمین دوره از انتخابات مجلس ترکیه

    شرکت اردوغان در در انتخابات ریاست جمهوری و بیست هفتمین دوره از انتخابات مجلس ترکیه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مدرسه راهنمایی Saffet Çebi در منطقه اسکودار از رای خود در انتخابات ریاست جمهوری و بیست هفتمین دوره از انتخابات مجلس ترکیه استفاده کرد.

اردوغان پس از شرکت در رای گیری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

رئیس جمهوری گفت: میزان مشارکت خوب به نظر میرسد. اطلاعات دریافتی حاکی از این است.

اردوغان با اشاره به اینکه ترکیه با سیستم ریاست جمهوری، از سطح تمدن معاصر فراتر خواهد رفت گفت: "بخشی از نتایج انتخابات را در استانبول و بخش دیگر آن را نیز در آنکارا دنبال خواهم کرد."

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که تا کنون در سراسر کشور با مسئله مهمی مواجه نشدیم.خبرهای مرتبط