تایید قدرت دیپلماسی انسانی ترکیه در مقایس جهانی

بیانیه کتبی وزارت امور خارجه ترکیه

996929
تایید قدرت دیپلماسی انسانی ترکیه در مقایس جهانی

نیروی دیپلماتیک انسانی ترکیه یکبار دیگر مورد تایید قرار گرفت.

وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با گزارش سال 2018 کمک انسانی جهانی که دیروز انتشار یافت ، بیانیه کتبی صادر کرد.

در این گزارش از ترکیه بعنوان کشوری که سال گذشته بیشترین کمک انسانی را انجام داده است، نام برده شده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه چنین آمده است : با این گزارش قدرت دیپلماسی انسانی ترکیه بدون اعمال تبعیض یکبار دیگر در مقیاس جهانی مورد تایید قرار گرفته است.

وزارت امور خارجه ترکیه یادآوری کرد گزارش کمک انسانی جهانی سال 2018 که از سوی سازمان " Development Initiatives " تهیه شده ، دیروز انتشار یافت. در گزارش مذکور که حاوی آمار جهانی متعلق به سال 2017 است، گفته شد : ترکیه با کمک انسانی معادل 8 ممیز 07 میلیارد دلار در رده اول جای گرفته است . در این رده بندی ترکیه را به ترتیب ایالات متحد آمریکا با 6 ممیز 68 میلیارد دلار، آلمان با 2 میلیارد و 99 میلیون دلار، انگلستان با 2 میلیارد و 52 میلیون دلار و اتحادیه اروپا با 2 میلیارد و 24 میلیون دلار دنبال کرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه چنین گفته شد : در گزارش کمک های انسانی با توجه به میزان درآمدهای ملی کشورها ، ترکیه با 0 ممیز 85 درصد در رده اول جای گرفته و جایگاه خود بعنوان صاحب عنوان " سخاوتمند ترین کشور جهان " را حفظ کرده است. ترکیه را با 0 ممیز 17 درصد نروژ و لوکزامبورگ دنبال کرده است. با این گزارش یکبار دیگر قدرت دیپلماسی انسانی ترکیه در مقیاس جهانی یکبار دیگر مورد تایید قرار گرفت. ترکیه به پیروی از این سیاست بشکلی که بتواند برای تمامی بشریت نافع باشد، ادامه خواهد داد.خبرهای مرتبط