یک فروند کشتی باربری ترکیه در حال غرق شدن در دریای آدریاتیک است

وزارت حمل و نقل، دریانوردی و زیرساخت کرواسی اعلام کرد: یک فروند کشتی باربری به نام «هاکسا» با پرچم ترکیه در سوحلی جزیره «ژابوکا» در دریای آدریاتیک دچار آب گرفتگی شده و غرق خواهد شد

یک فروند کشتی باربری ترکیه در حال غرق شدن در دریای آدریاتیک است

وزارت حمل و نقل، دریانوردی و زیرساخت کرواسی اعلام کرد: یک فروند کشتی باربری به نام «هاکسا» با پرچم ترکیه در سوحلی جزیره «ژابوکا» در دریای آدریاتیک دچار آب گرفتگی شده و غرق خواهد شد.

بر این اساس، کشتی های امدادگری کروات و ایتالیایی برای نجات ملوانان این کشتی به محل آن رسیده و از 13 سرنشین که 11 تن آن شهروند ترک و 2 تن اهل هندوستان هستند، 8 نفر تخلیه شده اند.

این وزراتخانه همچنین اعلام کرد که سرنشینان نجات یافته این کشتی 85 متری توسط کشتی ایتالیایی «Valcadorea» به بندر اسپلیت منتقل شده اند.

همچنین 5 ملوان دیگر جهت تلاش برای جلوگیری از غرق شدن کشتی تا رسیدن گروه دوم نجات در آن کشتی خواهند ماند.خبرهای مرتبط