گفتگوی تلفنی ارتشبد آکار و فرمانده قوای آمریکا در اروپا

ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه و کورتیس اسکاپاروتی فرمانده قوای آمریکا در اروپا گفتگوی تلفنی انجام دادند

992301
گفتگوی تلفنی ارتشبد آکار و فرمانده قوای آمریکا در اروپا

ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه و کورتیس اسکاپاروتی فرمانده قوای آمریکا در اروپا گفتگوی تلفنی انجام دادند. 

در این مکالمه تلفنی اجرای نقشه راه منبچ مورد ارزیابی قرار گرفت. 

ستاد مشترک ارتش ترکیه اعلام کرد، در گفتگوی تلفنی آکار و اسکاپاروتی، در خصوص موضوعاتی چون وضعیت امنیتی کنونی در شمال سوریه و پرنسیپ های امنیتی که قبلا در راستای نقشه راه منبچ به توافق رسیده شده بود، بحث و تبادل نظر شد. 

 خبرهای مرتبط