3 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

عملیات علیه سازمان تروریستی پ ک ک که در شمال عراق لانه کرده است، ادامه دارد

989568
3 تروریست پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

 

عملیات علیه سازمان تروریستی پ ک ک که در شمال عراق لانه کرده است، ادامه دارد.

در عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق 3 تن از اعضای پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند.

پیشروی نیروهای مسلح ترکیه به منطقه قندیل که تروریستها سالهاست در آنجا اقدامات تروریستی خود را طرحریزی کرده و مخفیگاه به اصطلاح رهبران این سازمان می باشد، گام به گام ادامه دارد.

نیروهای مسلح ترکیه که با هدف خشکاندن مسئله در منشاء خود بسوی قندیل پیشروی می کند، در نقاط پاکسازی شده از تروریستها 11 پایگاه تاسیس کرده است.

در عملیاتهایی که از 4 ماه بدین طرف در شمال عراق ادامه دارد، 155 تروریست از قدرت عمل ساقط شده اند.خبرهای مرتبط