جانیکلی با همتایان انگلیسی و فرانسوی خود دیدار کرد

نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ترکیه با گاوین ویلیامسون وزیر امور خارجه انگلستان و فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه دیدارهای جداگانه ای انجام داد

988697
جانیکلی با همتایان انگلیسی و فرانسوی خود دیدار کرد

نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ترکیه با گاوین ویلیامسون وزیر امور خارجه انگلستان و فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه دیدارهای جداگانه ای انجام داد. 

جانیکلی در بروکسل پایتخت بلژیک که برای شرکت در احلاس وزرای دفاع ناتو حضور دارد، با  گاوین ویلیامسون وزیر امور خارجه انگلستان دیدار کرد. 

جانیکلی پس از این دیدار که در پشت دربهای بسته به روی مطبوعات تحقق یافت، در اجلاس وزرای دفاع ناتو شرکت کرده و در عکس یادگاری جای گرفت. 

وزیر دفاع ترکیه پس از گرفتن عکس یادگاری با فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه گفتگو کرد.

 

 خبرهای مرتبط