چاووش اوغلو: کریمه را فراموش نکردیم و نخواهیم کرد

مولود چاووش اوغلو: ترکیه همواره طرفدار تمامیت ارضی و مرزی اوکراین بوده و از حاکمیت این کشور حمایت می کند

چاووش اوغلو: کریمه را فراموش نکردیم و نخواهیم کرد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با بیان اینکه ترکیه همواره طرفدار تمامیت ارضی و مرزی اوکراین بوده و از حاکمیت این کشور حمایت می کند گفت: "دعوی کریمه را هیچ گاه فراموش نکردیم و فراموش نخواهیم کرد. الحاق کریمه  را به رسمیت نشناختیم و نخواهیم شناخت." 

چاووش اوغلو، پاول کلیمکین وزیر امور خارجه اوکراین و رهبر ترک های تاتار کریمه در دعوت افطاری انجمن فرهنگی و یاری رسانی ترک های کریمه و مصطفی عبدالجمیل کریم اوغلو حضور یافتند. 

وزیر امور خارجه ترکیه اظهار داشت: تاتارهای کریمه همنژادان و برادران ترکیه هستند. 

چاووش اوغلو با بیان اینکه برخی کشورهای غربی و اروپایی کریمه را به دست فراموشی سپرده اند افزود: "به انها یادآور می شویم که اگر امروز کریمه را فراموش کنید، مسئول آنچه که در اوکراین اتفاق بیفتد خواهید بود." 

 

 خبرهای مرتبط