دیدار و گفتگوی وزرای دفاع ترکیه و امریکا

نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ملی ترکیه با جیمز متیس وزیر دفاع اکریکا دیدار و گفتگو کرد

دیدار و گفتگوی وزرای دفاع ترکیه و امریکا

 

نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ملی ترکیه با جیمز متیس وزیر دفاع امریکا دیدار و گفتگو کرد.

جانیکلی بمنظور شرکت در اجلاس وزرای دفاع ناتو و وزرای دفاع ائتلاف بین المللی مبارزه با داعش به مقر ناتو در بروکسل رفت.

جانیکلی ضمن شرکت در اولین اجلاس وزاری دفاع، دفتر جدید نمایندگی دائمی ترکیه در ناتورا بازدید خواهد کرد.

جانیکلی در چهارچوب دیدارهای دو جانبه در مقر ناتو با جیمز متیس وزیر دفاع امریکا گردهم آمد.

این دیدار بسته بر روی مطبوعات انجام گرفت.خبرهای مرتبط