اظهارات سفیر ترکیه در عراق در مورد بهره برداری از سد ایلیسو

فاتح ییلدیز سفیر ترکیه در عراق اعلام کرد که با بهره برداری از سد ایلیسو در تاریخ اول ژوئن، قطعی آب در عراق مورد بحث نبوده و به مناطق مختلف آبرسانی خواهد شد

اظهارات سفیر ترکیه در عراق در مورد  بهره برداری از سد ایلیسو

فاتح ییلدیز سفیر ترکیه در عراق اعلام کرد که با بهره برداری از سد ایلیسو در تاریخ اول ژوئن، قطعی آب در عراق مورد بحث نبوده و به مناطق مختلف آبرسانی خواهد شد.

ییلدیز طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مقابل ساختمان سفارتخانه ترکیه در بغداد اعلام کرد، ترکیه همواره از منابع آبی محافظت کرده و مسئله آب را به یک زمینه همکاری بین آنکارا و بغداد تبدیل کرده اند.

ییلدیز با اشاره به اینکه با دولت بغداد ماه گذشته در تاریخ اول ژوئن تا اول نوامبر توافقنامه ای در خصوص چگونگی بهره برداری از آب سد ایلیسو امضا کرده بودند، گفت: در افکار عمومی موضوعاتی وجود دارد که از آن چشم پوشی شده است.

گفت: در افکار عمومی موضوعاتی وجود دارد که از آن چشم پوشی شده است.

ییلدیز در ادامه گفت: سد ایلیسو آبگیری از این سد به معنی قطعی آب نیست. توافقنامه امضا شده در تاریخ 15 می نیز در خصوص چگونگی جریان این آب میباشد. از اینرو قطعی آب مورد بحث نمیباشد. بخش مهمی از این آب هم اکنون به عراق داده میشود.

وی ضمن تاکید به اینکه ترکیه بدون رایزنی با کشورهای همسایه در زمینه این سد گام برنخواهد داشت، گفت: از آنجایی که این آب به کشورهای هم ساحل تعلق دارد، در این خصوص نه گام های تک جانبه بلکه گام های مشترک برداشته میشود.    خبرهای مرتبط