3 تروریست در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه در منطقه زاپ در شمال عراق، 3 تن از اعضای سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند

986209
3 تروریست در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

در عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه در منطقه زاپ در شمال عراق، 3 تن از اعضای سازمان تروریستی پ ک ک از قدرت عمل ساقط شدند.

ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام داشت، دیروز در منطقه زاپ عملیات هوایی ترتیب داده شد.

در این عملیات 3 تروریست مسلح از قدرت عمل ساقط شدند.خبرهای مرتبط