عملیات نیروهای مسلح ترکیه در استان حکاری

عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی ترکیه بر علیه تروریستها

عملیات نیروهای مسلح ترکیه در استان حکاری

در عملیات ضد تروریستی نیروهای مسلح ترکیه در شهرستان شمدینلی استان حکاری ، سه تروریست عضو سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط شدند.

عملیات نیروهای مسلح ترکیه در داخل کشور بر علیه منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " بدون وقفه ادامه دارد.

در اطلاعیه ایی که در صفحه اینترنتی نیروهای مسلح ترکیه انتشار یافت، اعلام گردید : سه تروریستی که از سوی نیروهای امنیتی ترکیه در منطقه شمدینلی استان حکاری تثبیت گردید، از قدرت عمل ساقط شد.خبرهای مرتبط