ترکیه به حمایت از مبارزه به حق فلسطین ادامه خواهد داد

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه: مردم فلسطین و قدس تنها نیستند

ترکیه به حمایت از مبارزه به حق فلسطین ادامه خواهد داد

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در پیامی توئیتری با اشاره به اینکه وتوی قطعنامه پیشنهادی کویت به شورای امنیت سازمان ملل برای حمایت از فلسطین از سوی دولت آمریکا تعجب آمیز نبوده است، تصریح کرد: این موضوع نشان می‌دهد که آنها نه در کنار حقدار، بلکه در کنار قدرتمند ایستاده اند.

در ادامه پیام توئیتری کالین در این مورد آمده است: مردم فلسطین و قدس تنها نیستند. حمایت ما از مبارزه به حقشان ادامه خواهد داشت.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در پیام خود خبر خبرگزاری آناتولی در مورد وتوی قطعنامه پیشنهادی کویت به شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از فلسطین از سوی دولت آمریکا را نیز به اشتراک گذاشته است.

منبع: خبرگزاری اناتولیخبرهای مرتبط