اجلاس غیررسمی وزرای سازمان تجارت جهانی در پاریس ترتیب افت

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت، تمامی کشورها باید در حراست از تجارت عادلانه و آزاد حساس باشند

983554
اجلاس غیررسمی وزرای سازمان تجارت جهانی در پاریس ترتیب افت

 

نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه اعلام داشت، تمامی کشورها باید در حراست از تجارت عادلانه و آزاد حساس باشند.

اجلاس غیررسمی وزرای سازمان تجارت جهانی در مرکز سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس پایتخت فرانسه ترتیب یافت.

زیبکچی طی سخنانی در اجلاس با اشاره براینکه، تمامی طرفین شرکت کننده در اجلاس رفاه اقتصادی جهانی را هدف قرار داده اند، تاکید کرد، این امر با تجارت آزاد و مرعیت یک سیستم در چهارچوب اصول و قواعد امکان پذیر می باشد.

زیبکچی ابراز داشت، در دوره اخیر شاهد گسترش سریع سیاستهای حراست کننده در جهان شدیم، تصریح کرد، حراست کنندگی ریسک رکود اقتصاد جهانی را افزایش می دهد.

زیبکچی با اشاره براینکه، کشورها و رهبران براحتی از عبارت " جنگ های تجاری " استفاده می کنند.

زیبکچی گفت، تمامی کشورها باید در حراست از تجارت عادلانه و آزاد حساس رفتار بکنند. این نیز ابزار موثری در دستیابی جهان به رفاه می باشد. نقش سازمان تجارت جهانی در تجارت عادلانه و آزا باید تقویت بشود. شکل و روشهای تجارت در جهان تغییر یافته و مسائل جدیدی جوانه زده است. تجارت اینترنتی نمونه این امر می باشد. این موضوع را باید دقیقا مورد بررسی قرار داد. از گامهایی سازمان تجارت جهانی در این راستا برداشته است، با امتنان استقبال می کنیم.

نیهات زیبکچی با اشاره براینکه، فعالیتهای تکطرفه به مسائل موجود تعمیق می بخشد، تاکید کرد، تمامی کشورها باید با یک موضع چند طرفه به حل مسائل یاری بکنند.

زیبکچی ضمن ابراز اینکه، اجرای سیاستهای تحریف بازار و تدابیر حراست کننده به منافع اقتصادی خدمت نمی کند، تصریح کرد، نباید از قواعد، آئین نامه و اصول سازمان تجارت جهانی دور بمانیم.

زیبکچی در حاشیه نشست ها با ماکسیم اورشکین وزی رشد اقتصادی روسیه و ژان باپتیسته دبیر دولتی مسئول از امور خارجه و اروپای فرانسه مذاکرات جداگانه ای انجام داد.خبرهای مرتبط